Spelen in je buurt

Samen spelen, bewegen, sporten en ontmoeten stimuleren. Dit omdat het ons leven verrijkt en een positieve bijdrage levert aan onze fysieke, geestelijke en sociale fitheid.

Wij creëren inspirerende omgevingen samen met de buurt! Dit doen wij door samen met buurt de de wensen te inventariseren, samen een ontwerp te realiseren, alsook de buurt ‘stemrecht’ te geven hoe deze plek eruit komt te zien. Deze vorm van participatie verzorgen wij samen met betrokkenen vanuit de gemeente.

Dit doen wij om jongeren én ouderen uit te dagen om te bewegen in de toekomstige plek, maar waarbij het vooral draait om plezier maken en in contact komen met elkaar..

Lopende projecten

Hoe gaan wij te werk

De inbreng van bewoners maakt een project beter. Door de betrokkenheid van bewoners wordt er meer draagvlak gecreëerd en voelen bewoners zich vaak mede-eigenaar van het project. Een plek kan immers de afspiegeling zijn van de wensen en van wat er leeft in de wijk.
Daarom is bewonersparticipatie belangrijk.